Sadrové anhydritové potery, cementové potery, ekostyrénbetóny a samonivelizačné stierky FERIBAU

 • - strojové spracovanie materiálov
 • - cenovo výhodné podmienky, dodávka na kľúč
 • - ekologicky nezávadné zmesi šetrné k životnému prostrediu

Ako sa rozhodnúť pre správny typ poteru?

Rozhodnuť sa sa správne pre typ poteru býva niekedy často dilema.Musíme vedieť akú odozvu od zvoleného variantu očakávame,načo kladieme dôraz pri rozhodovaní, kvalita vs cena.

Ako postupovať pri výbere typu poteru:

 • - potrebujem potery v interiéry ale zároveň aj v exteriéry?
 • - aký mám podklad, novostavba,rekonštrukcia ,vyrovnať jestvujúce potery?
 • - aký poter na teplovodné resp.elektrické kúrenie ? Chcem poter bez potrebnej nivelizácie,chcem mať dobrú prehrevnosť podlahy.

Aký poter na teplovodné resp.elektrické kúrenie ? Chcem poter bez potrebnej nivelizácie,chcem mať dobrú prehrevnosť podlahy.

TYPY POTEROV:

 • SADROVÝ ANHYDRITOVÝ POTER
 • CEMENTOVÝ POTER
 • EKOSTYRENBETÓN

Sadrový anhydritový poter


Baumit Alpha 2000

 • • Anhydritový poter dodávany vo vreciach,alebo ako voľne ložený (silo)stanica SMP1
 • • Samonivelizačný efekt
 • • Interiér

Samonivelizačný liaty poter na báze sadry pre strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.


Výhody:

Anhydritový poter

Samonivelizačný

Samonivelizačný liaty poter pre ručné aj strojové spracovanie.

Interiér

Na aplikáciu vo vnútorných priestoroch, ako sú obytné miestnosti, vrátane bytových kuchýň a kúpeľní.

Liaty poter Baumit Alpha 2000 sa aplikuje liatím v predpísanej konzistencii na vopred príslušným spôsobom upravený podklad. Vyliaty materiál je potrebné okamžite zhomogenizovať pomocou nivelačných tyčí opakovaným ponáraním vo vrstve poteru v dvoch navzájom kolmých smeroch. Na zabezpečenie voľného pohybu poterovej dosky musí byť poter od okolitých stien a zvislých konštrukcií oddelený pružnou okrajovou dilatačnou páskou PE. Hrúbka poterovej vrstvy závisí tiež od uvažovaného zaťaženia podlahy a od deformačných charakteristík použitej podlahovej izolácie. V prípade realizácie poteru s podlahovým vykurovaním je potrebné dodržať hrúbku poteru min. 35 mm + d, pričom d je priemer rúrok vykurovacieho systému. Liatie poteru na podlahovom vykurovaní sa realizuje v dvoch pracovných krokoch. V prvom kroku sa vyleje vrstva poteru po hornú úroveň trubiek rozvodov. Po zatuhnutí prvej vrstvy (zväčša na nasledujúci deň) sa prvá vrstva navlhčí (nesmie sa vytvoriť súvislý vodný film) a doleje sa druhá vrstva poteru v hrúbke min. cca. 35 mm.


Informácie a všeobecné pokyny

Čerstvý poter je potrebné počas prvých 48 hodín chrániť pred pôsobením nepriaznivých vplyvov, napr. dažďa, mrazu, priameho slnečného žiarenia, prievanu a pred rýchlym vysýchaním. Počas spracovania a tuhnutia materiálu nesmie teplota vzduchu a podkladu klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad +30°C.


Doležité informácie pred objednávkou:

Prístupová cesta, umiestnenie sila Miesto pre postavenie sila a prístupovú cestu zabezpečuje a pripravuje kupujúci (napr. zhutnenie, zhotovenie základu alebo iné opatrenie s ohľadom na rozmery a hmotnosť sila a špeciálneho vozidla na jeho transport).
Kupujúci je počas celej doby prenájmu sila zodpovedný za únosnosť podkladu pod silom. Prístupová cesta musí vyhovovať zaťaženiu našimi špeciálnymi vozidla mi pre transport síl (40 t) a miesto pre postavenie sila musí mať únosnosť 43 t. Pri pristavovaní sila, dopĺňaní jeho obsahu, presune a odvoze musí byť prístupová cesta voľná.Potreba zabezpečiť zásuvku 400 V s istením 32 A, a stály tlak vody min.2 bar s min. s 3/4 "pák.ventilom s vonk.závitom !!!ANHYMENT CA20

 • • anhydritový poter dodávaný v autodomiešavačoch v tekutej konzistencii
 • Anhydritový poter dodávaný v autodomiešavačoch v tekutej konzistencii
 • • interiér

Predstavuje novú generáciu kvalitných podlahových hmôt pre vnútorné použitie predovšetkým v obytných budovách, administratívnych a obchodných centrách, ďalej v objektoch občianskej vybavenosti, ako sú rodinné domy, administratívne budovy, školy a nemocnice.


Výhody:

Anhydritový poter

Samonivelizačný poter

Vyrába sa pomocou modernej, počítačom riadenej technológie, na stavbu sa dopravuje autodomiešavačom.
Pokládka prebieha strojovým čerpaním, na mieste nezostávajú zbytky nespotrebovaného materiálu. Je teda šetrný k už upraveným plochám (záhradám a pod.), na stavbe tiež nie je potrebné mať zdroj vody a elektrickej energie.

Interiér

Na aplikáciu vo vnútorných priestoroch, ako sú obytné miestnosti, vrátane bytových kuchýň a kúpeľní.

Pred liatím poteru je nutné dokončiť omietkárske práce, obklady stien a technické inštalácie nutné je zaistiť dostatočne vyzretý, bezprašný a čistý podklad bez ostrých výškových zmien (tieto ostré výškové zmeny je však možné jednoducho vyriešiť dilatáciou alebo prerezaním úzkej štrbiny v poteri nad výškovou zmenou) je nutné venovať pozornosť prípravným prácam pred uložením poteru predovšetkým dilatačných zvislých okrajových pások, položenie separačnej podkladovej vrstvy, prípadných izolačných vrstiev teplota okolia pre použitie musí byť vyššia než 5° C, maximálne 30° C, –je nutné zamedziť priamenu slnečnému žiareniu
Intenzívne vetrajte otvormi v stavbe a prievanom akonáhle je poter pochôdzny !!!

Aký vám prinesie Anhyment® úžitok na stavbe?

Veľmi rýchla aplikácia až 1000 m2 za deň/ smenu pri 3-5 člennej skupine ,zvýšenie produktivity práce a zjednodušenie organizácie na stavbe ,významné skrátenie doby kladenia podláh a urýchlenie výstavby ,zníženie nákladov – odpadá pracné a nákladné dodatočné stierkovanie ,zníženie nákladov s čerstým liatym poterom odpadajú zbytočné prípravné a upratovacie práce ,možnosť realizácie i v miestach s už dokončenými okolitými priestormi objednávate iba toľko, koľko naozaj spotrebujete ,na stavbe nie je potrebné mať zdroj tlak.vody a elektrickej energie .

Ideálny anhydritový poter pre podlahy s podlahovým vykurovaním, kde vzhľadom ku svojim vlastnostiam umožňuje znížiť náklady na vykurovanie vhodný pre teplovodné i elektrické systémy podlahového vykurovania umožňuje perfektné zaliatie vykurovania na systémových doskách umožňuje dosiahnutie rovného podkladu pre väčšinu druhov nášľapných plôch vrátane dlažieb.

 • - vysoká pevnosť bez výstuhy kari sietí
 • - vytvára dokonale rovné podlahy
 • - vhodný pre novostavby i rekonštrukcie
 • Cenovo porovnateľný s konvenčným cementovým poterom ,šetrný k životnému prostrediu vďaka nižšej spotrebe energií

Ako sa Anhyment® objednáva a dopravuje na stavbu? samonivelačná zmes je pre vás vyrobená pomocou špičkového technologického zariadenia na najbližšej betonárni ,dopravuje sa rovnako ako betón v autodomiešavačoch čerpá sa špeciálnymi čerpadlami, nezávislými na prípojke vody a zdroji energie, a to až na vzdialenosť 200 m alebo až do výšky 100 m.


Cementový poter


Potery FERIBAU

 • • strojovo hladené
 • • interiér /exteriér

Poter piesko-cementový je vhodný do všetkých obytných priestorov,vrátane garáží a vlhkých prevádzok, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.


Výhody:

Strojové hladenie

Ideálne pre veľké plochy

Vhodný pre všetky priestory aj s vyššou vlhkosťou.

Podlahové vykurovanie

Poter je vhodný aj pre podlahy s podlahovým vykurovaním s prísadou plastifikátorov.


SPRACOVANIE BETÓNU

Zmes je vyrábaná na stavbe a na miesto pokládky dopravovaná čerpadlom PUTZMEISTER 740 D až do vzdialenosti 180 m. Materiál – poter vzniká zmiešaním riečne premývaných pieskov zrnitosti 0-4,cementov 32,5 R/N,plastifikátorov a polypropilenových vlákien ,ako moderná náhrada KARI sieti. Podľa okolností a priania zákazníka je možné poter upraviť do roviny alebo do spádu, pričom musí byť dodržaná dilatácia. Prvé 2 dni po zhotovení sa musí poter udržovať vlhký, je nutné ho chrániť pred prievanom a slnkom. Po dobu 2-3 dní sa nesmie na plochu vstupovať. Po 7 dňoch je možné vykonávať ľahké stavebné práce. Plná záťaž sa doporučuje až po vyzretí betónu, čiže po 28-30 dňoch. Následné vrstvy je možné pokladať až po vyzretí poteru. Výhodou betónových podláh je okrem ceny, pevnosti a tuhosti aj ich univerzálne využitie ako pri novostavbách tak pri rekonštrukciách objektov. Vyhotovenie betónovej zmesi môžeme vykonávať aj v zateplenom priestore do min. nočnej teploty -10 stupňov .Rozsah prác je až 200 -300 m2 /1 deň a viac pri optimálnej hrúbke do 60 mm,pri väčších hrúbkach klesá produktivita prác na úkor hrúbky a zvyšujú sa vstup.náklady na výrobu beton.zmesi ,resp.dlhšia doba zretia.


SPRÁVNY SPÔSOB OŠETRENIA BETÓNU

Po zabetónovaní vykurovacej plochy je veľmi dôležité, aby vykurovací betón bol správne ošetrený, tým sú zabezpečené všetky kvalitatívne vlastnosti vykurovacieho systému. Základné princípy správneho ošetrenia betónu sme Vám zhrnuli v nasledujúcich odsekoch:

 1. 1. Betón je pochôdzny po 24 hodinách a po uplynutí tejto doby musí byť naštartované jeho ošetrenie.
 2. 2. Ošetrenie spočíva v udržiavaní stálej vlhkosti.
 3. 3. Vlhčenie betónu vykonávajte v jarnom a jesennom období počas min. 7 dní a v letnom období min. 14 dní po zabetónovaní.
 4. 4. Betón nesmie vyschnúť skôr, než vytvrdne!!!
 5. 5. V zimnom období musí byť udržiavaná technologická teplota +5°C, betón nesmie premrznúť.

Starostlivosť o betón po zabetónovaní preberá na seba odberateľ. Dodržanie dohodnutých úkonov je nevyhnutné na dosiahnutie povrchu betónu bez deformácií, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kladenie podlahovín.,ako laminat.,vynil.podláh,kobercov.
Vykurovací betón môžete primerane zaťažovať (dokončovacie práce a pod.) najskôr po 3 dňoch, keď betón dosahuje cca 30% pevnosti.
Proces zretia betónu trvá 28 dní.


EKOSTYRENBETÓN


EKOSTYRENBETÓN FERIBAU

 • • tepelná a zvuková izolácia
 • • strojovo spracovateľný
 • • interiér /exteriér


Výhody:

Strojové a ručné spracovanie

Jednoduchá manipulácia

Dobré mechanické vlastnosti pri malej objemovej hmotnosti .

Podkladová vrstva

Rýchlo tuhne (ďalšia vrstva o 24 hod.)
Až 30x lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako betón
Pri hrúbke 7 cm zvukový útlm 53 dB (500 kg/m3)
nehorľavosť od 700 kg/m3, neľahko horľavý do 700 kg/m3
Vysoká elasticita, pohlcuje rázy, je netrieštivý
Odolnosť voči hlodavcom a plesniam
Výrobok je zdravotne nezávadný, vhodný do interiéru (protokol STM02286 vydala Slovenská zdravotnícka univerzita, Vedeckovyskumná základňa SZU, odd. radiačnej hygieny, Bratislava)
Prispieva k ekologickosti stavieb


Technologické spracovanie

Odporúčania pre uloženie a konečnú úpravu konštrukcií s ekostyrenbetónom:


Úprava podkladu:

PODKLAD OCHRANA PODKLADU
Drevené dosky
Impregnančný náter, asfaltová lepenka alebo netkaná plsť.
Pórovitý podklad
Asfaltová lepenka
Betón a keramika
Navlhčiť, pri silne znečistenom a zamastenom povrchu je potrebné zaistiť priľnavosť vhodným náterom.
Oceľové plechy
Ochranný náter
Prechody a rozvody
Ochrániť púzdrami alebo vhodným náterom.


Kladenie

EKOSTYRENBETÓN sa ukladá vždy na celú výšku vrstvy. Sklon vrstvy môže byť až 30°. Zhutňovanie nie je potrebné okrem výroby prefabrikátov. Postačí povrch stiahnúť latou a uhladiť hladlom. . Pri voľných plochách je nutné povrch chrániť pred nadmerným vysychaním a poveternostnými vplyvmi.


Armovanie

K zvýšeniu nosnosti a manipulačnej tuhosti je možné EKOSTYRENBETÓN armovať. Odporúča sa použitie zvarovaných sietí. Armatúra sa ukladá do dolnej tretiny až polovice hrúbky vrstvy, výška sa fixuje podložkami.


Priečky

Vrstva EKOSTYRENBETÓNU (zmes 3, 4, 5)) môže byť bez ďalších úprav podkladom pre priečky s hmotnosťou menšou ako 200 kg/m3.


Konečná úprava

ZMES Spôsob použitia Úprava
1
Nenosná izolácia alebo výplň povrch hrubý alebo vyrovnaný
1,2
Nepochôdzne ploché strechy cementový poter 20-30 mm za 24 hod
2
Podlahové dielce a dosky cementový poter 20-30 mm za 24 hod
2
Dlažba hr. viac ako 15 mm uložiť do maltového lôžka 30 mm za 48 hod
3,4
cementový poter 20-30 mm za 24 hod (uloženie do tmelu)
2
Dlažba hr. menej ako 15 mm uložit do maltového lôžka 30-40 mm za 48 hod
3,4
cement. poter 15-20 mm za 24 hod (uloženie do tmelu, lepenie
5
poter vápnocementovou kašou na čerstvý povrch (uloženie do tmelu, lepenie)
2
Povlak textilný alebo PVC betonová mazanina 30-50 mm s cement. úpravou za 24 hod.
3
cementový poter 15-20 mm za 24 hod.
4
poter vápnocementovou kašou na čerstvý povrch
2,3,4
Krytina pochôdznych striech betonová mazanina 30-50 mm s cement. úpravou za 2r 15-30 mm za 24 hod.
4
poter vápnocementovou kašou na čerstvý povrch


Odporúčaný postup prípravy ekostyrenbetónu

 1. 1. Naliať predpísané množstvo vody, pridať cement a rozmiešať na cementové mlieko.
 2. 2. Pridať piesok a znovu premiešať.
 3. 3. Postupne pridať ekostyren a premiešať, pokiaľ nevznikne polosuchá homogénna zmes. Pokiaľ je zmes suchá a nesúdržná, nepatrne doplniť vodou.

Ekostyrenbetón sa vyrába priamo na stavbe za pomoci tlakového čerpadla PUTZMEISTER,BRINKMAN a dopravuje sa na miesto pokladky dopravnými hadicami. C

Ukladá sa vždy na celú výšku vrstvy. Sklon vrstvy môže byť až 30°. Zhutňovanie nie je potrebné okrem výroby prefabrikátov. Postačí povrch stiahnúť latou a uhladiť hladlom. . Pri voľných plochách je nutné povrch chrániť pred nadmerným vysychaním a poveternostnými vplyvmi.

K zvýšeniu nosnosti a manipulačnej tuhosti je možné EKOSTYRENBETÓN armovať. Odporúča sa použitie zvarovaných sietí. Armatúra sa ukladá do dolnej tretiny až polovice hrúbky vrstvy, výška sa fixuje podložkami.


Balenie

V PE vreciach po 200 litroch ±5% voľne sypaných.