Omietky, štuky ,stierky a ušlachtilé omietky FERIBAU

 • - jednoduchá manipulácia s materiálmi ,alternatíva strojového spracovania
 • - pomer cena vs kvalita
 • - ekologické omietkové zmesi so zaručenou kvalitou

Ako vybrať omietku / strojovú omietku?

Vybrať najvhodnejší omietkový systém ,znamená poznať všetky požiadavky a nároky zákazníka, ktoré budú na omietku kladené.

Ako postupovať pri výbere vhodného omietkového systému:

 • - potrebujem vnútorné alebo vonkajšie/fasádne omietky?
 • - aký mám podklad, ktorý idem omietať? Tehla, pórobetón, staré murivo a pod.
 • - aký konečný vzhľad omietky chcem dosiahnuť? Chcem úplne hladký gletovaný povrch, zahladený, zrnitý, štrukturovaný?

Na základe týchto otázok si môžem vybrať konkrétny typ omietky.

TYPY PODKLADOV:

 • TEHLOVÉ MURIVO
 • POROBETÓN
 • BETÓN
 • DREVOCEMENTOVÉ TVÁRNICE
 • VYSOKOTEPELNOIZOLČNÉ MURIVÁ

OMIETKY NA TEHLOVÉ MURIVO

Extra štrukturovaný povrch

 • • omietky do interiéru na tehlový podklad
 • • Zrnitosť od 1 mm
 • • Extra štrukturované povrchy s rustikálnym vzhľadom

Baumit Klima omietka

(Baumit KlimaPutz S – strojové spracovanie)

Prírodne biela, vysoko paropriepustná vápenná ľahká omietka pre vnútorné použitie. Zabezpečuje optimálne odovzdávanie a prijímanie vlhkosti z vnútorného vzduchu. Zároveň znižuje množstvo škodlivín v interiéri.


Výhody:

Minerálna bez obsahu škodlivín

Vysokoparopriepustná

Vysoká paropriepustnosť podporuje rýchle odovzdávanie vlhkosti a zamedzuje vzniku kondenzácie.

Optimálna vlhkosť vnútorného vzduchu

Štruktúra omietky absorbuje vlhkosť z okolia a v prípade poklesu vlhkosti ju odovzdáva

Dostatočný masívny objem omietky umožňuje akumuláciu tepla a chráni interiér proti prehrievaniu v lete, vyžarovanie naakumulovaného tepla zároveň zabezpečuje príjemné vnútorné teploty v prechodnom či zimnom období. Popri dobrej izolácii, tak aj omietka prispieva k vytvoreniu príjemnej vnútornej klímy. Schopnosť omietky akumulovať teplo je nie len príjemné, ale zároveň prispieva k znižovaniu nákladov na vykurovanie aj na chladenie.

Výskum inštitútu pre ochranu stavieb IfB (Institut für Bautenschutz) preukázal schopnosť vápenných omietok úžasne rýchlo čistiť vzduch od škodlivín. Všetky merania v experimentálnej miestnosti ukázali, že napríklad koncentrácia oxidu siričitého sa v priebehu 3 minút znížila na polovicu.


Extra štrukturovaný povrch


Baumit FascinaTop

(minerálna ušľachtilá omietka)

Minerálna fasádna vápenno-cementová omietka prírodne bielej farby s obsahom mramorových zŕn, určená do interiéru ako povrchová úprava na omietky so zrnitou štruktúrou. Zrnitosť 1 a 2 mm. Omietka so zrnitosťou 2 mm je vhodná aj ako povrchová úprava fasád.


Výhody:

Minerálna

Rustikálny vzhľad

Povrchová úprava so zrnitou štruktúrou, dodávaná v hrúbke zrna 1 mm alebo 2 mm.

Fasády a interiér

Určená do interiéru ako povrchová úprava so zrnitou štruktúrou, ako aj povrchová úprava na fasády.

Pred nanášaním omietky Baumit FascinaTop min. 24 hod. vopred naniesť na podklad penetračný náter Baumit PremiumPrimer resp. Baumit UniPrimer.

Na fasáde omietku Baumit FascinaTop odporúčame finálne ošetriť egalizačným náterom napr. pomocou fasádnej farby Baumit NanoporColor resp. Baumit SilikatColor.


Jemne hladený povrch

 • • omietky do interiéru na tehlový podklad
 • • zrnitosť cca 0,6 mm
 • • ručné alebo strojové spracovanie
 • Vápenno-cementové omietky na strojové spracovanie

Baumit MPI 25

(vápennocementová vnútorná strojová omietka)

Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka pre vnútorné priestory, vrátane kuchýň, kúpeľní a priestorov s podobným využitím a miernym vlhkostným zaťažením.


Výhody:

Vápennocementová

Strojové spracovanie

Vápennocementová omietka vhodná na strojové spracovanie bežnými omietacími strojmi.

Interiér

Jednovrstvová omietka pre vnútorné obytné priestory a priestory s miernym vlhkostným zaťažením.

Pri väčších a premenlivých hrúbkach nanášať omietku v dvoch vrstvách. Prvú vrstvu naniesť v hrúbke max. 25 mm, povrch zdrsniť alebo nahrubo stiahnuť latou do roviny. Po technologickej prestávke cca 24 hod. naniesť druhú vrstvu v hrúbke 5 - 7 mm a povrch zahladiť.

Pri navzájom previazaných zmiešaných murivách alebo pri styku murivo-preklad, murivo-veniec a pod. odporúčame omietku vystužiť Baumit Výstužou strojových omietok. Po nanesení cca 2/3 celkovej hrúbky omietky zatlačiť výstuž do omietky a prekryť zvyškom omietky.Baumit MPI 25 L

(Baumit MPI 25 ľahká)

Jednovrstvová ľahká vápennocementová strojová omietka pre vnútorné priestory, vrátane kuchýň, kúpeľní a priestorov s miernym vlhkostným zaťažením.


Výhody:

Vápennocementová

Ľahká

Obzvlášť vhodná na omietanie murív s vysoko tepelnoizolačnou schopnosťou.

Strojové spracovanie

Vhodná na strojové spracovanie bežnými omietacími strojmi.

Pri navzájom previazaných zmiešaných murivách alebo pri styku murivo-preklad, murivo-veniec a pod. odporúčame omietku vystužiť Baumit Výstužou strojových omietok. Po nanesení cca 2/3 celkovej hrúbky omietky zatlačiť výstuž do omietky a prekryť zvyškom omietky.Baumit Ratio 20

(sadrová strojová omietka)

Jednovrstvová sadrová strojová omietka pre vnútorné použitie, hladená. Pôvodný názov produktu Baumit MPI 20.


Výhody:

Vápenno-sadrová

Strojové spracovanie

Omietanie vhodnými omietacími strojmi, ako napr. PFT G4, m-tec m3, a pod.

Interiér

Pre vnútorné priestory vrátane bytových kuchýň a kúpeľní a priestorov s mierne vlhkostným režimom.

Baumit MPI 20 je vhodná aj na omietanie stien so stenovým vykurovaním.

Vysoko a nerovnomerne nasiakavé murivo, ako napr. tehla alebo pórobetón, ošetriť penetráciou Baumit Regulátor nasiakavosti. Betónový podklad ošetriť penetráciou Baumit BetonKontakt alebo BetonPrimer.


Hladký gletovaný povrch

 • • omietky do interiéru
 • • na tehlové murivo
 • • ideálne pod tapety

Baumit RatioGlatt L

(gletovaná omietka ľahká)

Jednovrstvová ľahká sadrová strojová omietka pre vnútorné použitie, gletovaná. Trieda B4/50/2 podľa STN EN 13 279-1.


Výhody:

Sadrová

Ľahká

Sadrová omietka vyľahčená perlitom a s dobrou výdatnosťou.

Gletovaný povrch

Na dosiahnutie hladkých gletovaných povrchov stien v interiéri.

Elektrické a inštalačné drážky, škáry vyplniť pred začatím omietania vhodným materiálom na báze sadry. Rovnako z dôvodu jednoduchšieho spracovania osadiť omietacie profily na nárožia, ostenia otvorov a pod.

Baumit Gletovaná omietka ľahká je vhodná aj na stenové a stropné vykurovanie. Teplota vykurovacieho média max. + 40 °C. Vykurovacie rúrky majú byť prekryté omietkou v min. hrúbke 10 mm, max. 20 mm.Baumit RatioGlatt

(gletovaná omietka)

Jednovrstvová sadrová strojová omietka pre vnútorné použitie, gletovaná. Trieda B2/50/2 podľa STN EN 13 279-1.


Výhody:

Gletovaná

Strojové spracovanie

Omietanie vhodnými omietacími strojmi, ako napr. PFT G4, m-tec m3, a pod.

Interiér

Pre vnútorné priestory vrátane bytových kuchýň a kúpeľní a priestorov s mierne vlhkostným režimom.

Vysoko a nerovnomerne nasiakavé murivo, ako napr. tehla alebo pórobetón, ošetriť penetráciou Baumit Regulátor nasiakavosti. Betónový podklad ošetriť penetráciou Baumit BetonKontakt alebo BetonPrimer.

Sadrová gletovaná omietka Baumit RatioGlatt je vhodná aj na omietanie stien so stenovým vykurovaním.Baumit Klima glet

(Baumit KlimaGlätte)

Prírodne biela, hladká vápenná stierka na vnútorné použitie. Na vytvorenie hladkých, gletovaných povrchov na podklady ako sú vápenné omietky napr. Baumit Klima omietka, vápenno-cementové omietky a stierky alebo hladký betón.


Výhody:

Vápenná stierka

Hladký povrch

Na dosiahnutie hladkých povrchov stien.

Zdravé bývanie

Podporujúca efekt vápenných omietok ako optimálna vlhkosť vzduchu, antibakteriálne účinky a pod.

Certifikované medzinárodnou organizáciou NaturePlus. Značka kvality pre trvalo udržateľný rozvoj a pre stavebné produkty s vysokou kvalitou a funkčnosťou vo vzťahu k zdraviu a životnému prostrediu.

Podklad z vápennej stierky je silno nasiakavý. Pri natieraní interiérovými farbami napr. Baumit Klima farba, odporúčame najprv natrieť plochy zriedenou farbou s vodou v pomere 1:1 a následne aplikovať ďalšie vrstvy farby.


Zaujala Vás táto naša činnosť?
Pozrite si detailnejšie aj naše referencie.